SCHVÁLÍ TURNOV PODZEMNÍ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD?

kontejnery_billa.JPG

Návrh na zřízení dvou stanovišť podzemních kontejnerů na tříděný odpad míří do zastupitelstva. “Názory mezi zastupiteli zdaleka nejsou jednotné a očekávám, že návrh bude těsnou většinou hlasů přijat, nebo těsně neprojde. Výsledek si netroufám odhadnout i když jsem přesvědčena, že zvláště v hustě osídlených částech města je to krok správným směrem,” říká před lednovou schůzí zastupitelů místostarostka Jana Svobodová, autorka předloženého návrhu.

Rada města doporučila zastupitelům schválit žádost o dotaci na zřízení dvou podzemních sběrných míst na separovaný odpad. U obchodu Billa v Turnově II, a u Kulturního centra Střelnice v historické části města. Původně se s podzemními kontejnery počítalo také na náměstí Českého ráje a na Havlíčkově náměstí. V těchto lokalitách se ale záměr ukázal jako běh na delší trať kvůli vyřízení přeložek podzemní infrastruktury, na náměstí Českého ráje navíc s lokalitou navrženého umístění nesouhlasili památkáři.

Náklady na zřízení podzemních kontejnerů u Billy a KC Střelnice včetně deseti kontejnerů pro technické služby jsou odhadnuty na 3,2 milionu. V případě přidělené dotace by se město na nákladech podílelo částkou  650 tisíc korun. Je ale otázkou, zda by se Turnov bez získání dotace do tohoto projektu v současné době pouštěl.

Rozhodujícím bodem, který zřejmě největší měrou ovlivní výsledné stanovisko zastupitelů, jsou provozní náklady na svoz separovaného odpadu z podzemních úložišť. Při malém počtu dvou stanovišť a nezbytnosti zajištění nové svozové techniky právě tento údaj není příliš příznivý. Pokud ale stejná technika obsluhuje více stanovišť, rentabilita vzrůstá. Případné schválení tedy současně napoví, jestli chce město v budoucnosti ve zvyšování počtu lokalit s podzemními kontejnery pokračovat. 

Opomenuta ale bez pochyb nebudou ani kritéria estetická, hygienická a pod. V případě schválení záměru zřízení dvou navržených “neviditených” shromaždišť tříděného odpadu musí být žádost o dotaci podána do 28. února.                                                                                                          

(pm)

  
Zprávy Turnovska

VÁNOČNÍ STROM OZÁŘIL TAKÉ TURNOVSKÉ NÁMĚSTÍ

POSLANCI SOUHLASÍ SE STÁVAJÍCÍM USPOŘÁDÁNÍM ORP TURNOV

NAKAFRÁNO SE VRACÍ NA PRVNÍ TURNOVSKOU SCÉNU

KORUNA KARLA VELIKÉHO V TURNOVSKÉM MUZEU